Ebcet hesabı tablosu, ebced hesabı değerleri, ebced hesabı nasıl yapılır, ebced numerolojik analizi, ebced numerolojik hesabı,

Ebced Hesabı Bakımı, Numerolojik Analiz

Ebced değeri, ebced hesabı yapılarak bir kelimenin veya bir cümlenin harflerine verilen sayısal değerlerin toplamıdır. Arap alfabesi kullanılarak ebced hesabı yapıldığında her harfe belirli bir değer atanır. Her harf için ayrı bir sayısal değer verilir ve bu değerler toplanarak ebced değeri hesaplanır.

Örneğin, kelime “علم”i ele alalım. “ع” harfi 70, “ل” harfi 30, “م” harfi ise 40 değerine sahiptir. Bu harflerin ebced değerleri toplandığında kelimenin ebced değeri 140 olur.

Ebced değeri, genellikle İslami metinlerde, geleneksel uygulamalarda veya numerolojik analizlerde kullanılır. Bir kelimenin veya cümlenin ebced değeri, bazı kişiler tarafından anlam, mana veya sembolik bir değer taşıdığına inanılır. Ancak, ebced değeri tamamen kişisel inançlar ve geleneğe dayalı bir kavramdır ve bilimsel bir temele dayanmaz.

 

Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?

Ebced hesabı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ebced Değerlerini Bilin: Arap alfabesi harflerine karşılık gelen ebced değerlerini bilmelisiniz. Genellikle kabul edilen standart değerler şunlardır:

ا: 1 ب: 2 ج: 3 د: 4 ه: 5 و: 6 ز: 7 ح: 8 ط: 9

ي:10 ك: 20 ل: 30 م: 40 ن: 50 س: 60 ع: 70 ف: 80 ص: 90

ق: 100 ر: 200 ش: 300 ت: 400 ث: 500 خ: 600 ذ: 700 ض: 800 ظ: 900

غ: 1000

Kelimenin Harflerini Ebced Değerleriyle Eşleştirin: Hesaplama yapmak istediğiniz kelimenin harflerini ebced değerleriyle eşleştirin. Her harf için ebced değerini kullanarak sayısal değerleri belirleyin.

Değerleri Toplayın: Ebced değerlerini belirledikten sonra, harflerin ebced değerlerini toplayarak kelimenin ebced değerini bulabilirsiniz.

Sonuçları İnceleyin: Ebced değerini bulduktan sonra, elde ettiğiniz sayısal değeri inceleyebilir ve isteğe bağlı olarak numerolojik analiz yapabilirsiniz. Bazı kişiler, bu değerin sembolik anlamlarını veya ilişkili manaları yorumlamada kullanabilir.

Örneğin, “علم” kelimesini ele alalım. “ع” harfi 70 değerine, “ل” harfi 30 değerine ve “م” harfi 40 değerine sahiptir. Bu değerleri topladığınızda kelimenin ebced değeri 140 olur.

Not: Ebced hesabı, genellikle İslamî kaynaklarda ve geleneksel uygulamalarda kullanılan bir yöntemdir. Ancak, ebced değerleri ve bu hesaplama yöntemi farklı yorumlara ve değişkenliklere sahip olabilir.

 

Ebced Numerolojik Analizi

Ebced numerolojik analizi, ebced hesabı kullanılarak harflere atanan sayısal değerlerin kullanılarak bir kelimenin veya cümlenin numerolojik yorumun yapılmasıdır. Numeroloji, sayıların sembolik anlamlara sahip olduğunu ve bu anlamların hayatımızı etkilediğini savunan bir inanç sistemidir.

Ebced numerolojik analizi genellikle İslamî geleneklerde kullanılır. Harflere atanan sayısal değerler kullanılarak kelimenin ebced değeri bulunur ve bu değerlerin sembolik anlamları yorumlanır. Analiz yapılırken kelimenin veya cümlenin toplam ebced değeri, rakamların veya sayıların sembolik anlamları ve ilişkilendirildiği anlamlar dikkate alınır.

Bu analizde, her sayının bir sembolik anlamı olduğuna inanılır ve söz konusu sayının yaşamımızı etkilediği düşünülür. Örneğin, bir kelimenin ebced değeri kişinin şansını, kaderini, kişilik özelliklerini veya gelecekteki olayları etkileyen enerjiyi temsil edebilir.

Bu numerolojik analizler, kişisel inançlar ve gelenekler üzerine kurulu olup kesin bilimsel bir temele dayanmazlar. İnsanların hayatlarını yönlendirmede veya geleceği tahmin etmede kullanılan bir araç olarak değerlendirilirler. Her harfe veya rakama atfedilen sembolik anlam farklı kaynaklarda değişebilir ve bu nedenle ebced numerolojik analizlerde yorumların değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Cin ile görüşmek için dua, Müslüman cin görme duası, cin çağırma duası, garantili cin daveti, cin suresi fazileti, cin suresi sırları, Kalp gözü açan dua, cin suresinin anlamı, kalp gözünü açmak istiyorsan, Kalp gözü nasıl açılır, kalp gözünü açmak için en etkili dua, cin suresi ile kalp gözünün açılması, kalp gözünü açan havas duası

Kalp Gözünün Açılması ve Müslüman Cin ile Görüşmek(Cin Suresi Sırları)

Cin suresi fazileti
Kalp gözünün açılması ve Müslüman Cin padişahı ile görüşmek

Her doğada olduğu gibi cin suresinin de olabildiğince sır lı etkileri bulunmaktadır. Cin suresini okumak hem şeytanın hem de kafir olan cinlerin bunun yanı sıra insanların şerrinden korunmamıza büyük bir yardımcı olur. Bununla beraber nazarlardan kem gözlerden kıskançlıklardan korunmak için de oldukça etkilidir. Cin suresi 28 ayetten oluşan bir suredir. Cin suresinin anlamı ise cinlerin Kur’an dinleyip hidayete geldiklerini anlattığımdan dolayı bu ismi almıştır. İslam mitolojisine göre ise cinler kaderin yazılmış olduğu levh-i mahfuz’dan veya Allah ile koruyucu meleklerin konuşmalarından geleceğe ait olan gaybi haberleri çalmak için göğe yükselirler. Kısaca anlatılan cin suresinde ise bunun yanı sırada birçok şey elde edilir. şimdi sizlere kalp gözünün açılması ve Müslüman cin ile görüşmek için bu cin suresini nasıl okuyacağız onlardan bahsedelim.

Oruçlu ve riyazetli bir şekilde caviden buhur edip her namazın ardından
100 salavat
3 Fatiha
11 İhlas
1 Yasin
Suresini okuyup peygamber efendimizin ruhuna ve sahabelere hediye eder ardından 41 adet cin suresini okur ve yatmadan evvel de isminin ebceti kadar yine bu cin suresini okursa maneviyatına göre 41 gün içinde ya da 21 gün içinde hem Kalp gözü açılır ve eğer nasibinde var ise Müslüman cin padişahıyla görüşme fırsatını yakalar. Bu durum 7 ila 14 gün içinde de belirtilerini gösterir.

Önemli bir dipnot olarak şunu da söyleme gerekirse bu tertibe başlamadan evvel veya başladıktan sonra cin padişahlarını kendinize mal etmek istediğinizi yaptırmak şeklinde kötü emellerinizi alet edilmemek kaydı ile yapılmalıdır.
Düzgün niyetler yapıldığı takdirde Allah rızası için daha da faziletli olaylar yaşarsınız

Ayetler nasıl okunmalı, ayetler nasıl okunur, esmalar, esmalar nasıl okunur, dualar nasıl okunmalı, çok dua okumak zararlı mı, dualar nasıl okunur,

Bazı Ayetleri Çok Okumak Zararlı mıdır?

BAZI AYETLERİ OKUMAK ZARARLI MI ?

                İnsanlara gönderilen en büyük hediye elbette Kuran-ı Kerimdir. İnsanlar doğru ve güzel olan her şeyi kuran dan çok rahat bir şekilde öğrenebilirler. Kuran-ı Kerim insanlara yol göstermek ve haber vermek için indirilmiştir. Peygamberimiz ve Kuran-ı Kerim gelmeden önce insanlar büyük bir sapkınlık içinde yaşarlarken ve aynı zamanda Yüce Rabbimiz insanlara peygamberimiz ile birlikte kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim i göndermiştir. İnsanlar her konuda kuran-ı kerimden faydalanmışlardır. Allah’a ne kadar şükretsek çok azdır.

                Yüce Rabbimiz bize kötülüklerden korunmak için okunması gereken ayet ve duaları da beraberinde göndermiştir. Kötülükler de yine Yüce Rabbimizin izni doğrultusunda gerçekleşir fakat insanlar dua ederek kötü olan her şeyden korunabilir ve Allah bunun için bize kutsal kitabımızı göndermiştir, insanlar bol bol dua edip şükretsinler diye. Yoksa Yüce Rabbimizin bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur. O Yüce Rabbimiz her şeyden münezzehtir. İnsanlar okusun öğrensin diye indirilmiştir.

                Bol bol dua etmek ALLAH ın isimlerini anmak ve ya zikretmek hiçbir sayıya tabi tutulmamıştır. Yüce Allah’ı yüceltmek ve şükretmek için yapılan zikirler oldukları için kimseye zararı yoktur. Zarar vermesinin aksine faydası vardır, çünkü Allah’ın isimlerinin hepsinin bir anlamı vardır ve insanlar bunları sürekli okuyarak kendilerine fayda sağlamıştır. Yüce Rabbimiz her şeyi insanoğlunun önüne sermiş faydalansınlar diye. Allah’ın isimlerinin zikredilmesi de bir şükür duası niteliğindedir. Bu yüzden yüce Allah’ın isimlerini zikretmek ve ya dua etmek kimseye zarar vermez. İsteyen herkes ne kadar isterse okuyabilir ve zikredebilir.

                Esmalar ise, belirli zamanlara ve sayılara tabi tutulmuştur. Ne zaman ne kadar okunacağına ise, ilim ve bilgi sahibi insanlar belirlemiştir. Her şeyde nasıl ki bir kurallar zinciri var ise, esmalarda da uyulması gereken kurallar ve kaideler vardır. bu kurallar yine ilim sahibi insanlar tarafından belirlenmiştir. Her esmanın bir anlamı ve dua şekli bulunur, bunlara uyulmadan yapılan ve okunan dualar olsun esmalar olsun okuyan kişiye ağır gelebilir ve taşımayabilir. Bu yüzden ilim sahibi insanlar her kişiye belli sayılarda esmalar verir okusunlar diye, yeni başlayan insanlara verilen esma sayısı , sürekli esmaları zikreden kişilerden elbette ki farklı olacaktır. Aynı sayıda çekerse bu okuyan kişiye fayda değil zarar verir.

ters cevap kuralı, Düz çaba kuralı, Beynin ters algılaması, Ters çaba kuralı gerçek mi, Ters çaba kuralı örnekleri, Beynin ters algılaması, Ters çaba kuralı yorumları,

Ters Çaba Kuralı

TERS ÇAPA KURALI

Ters çapa kuralı, istemediğimiz şeyleri düşünerek hayatımıza çekmek, düz çapa kuralı ise, neyi istiyorsak doğrudan onu düşünmektir.

Korktuğun başına gelir

Bir şeyden ne kadar çok korkarsan, korktuğun şey başına gelir. Dillendirme, canlandırma, YERİN KULAĞI VARDIR,kötülüğü üstüne çekme.
Bilimsel olarak da buna TERS ÇABA KURALI denir

Beynin en kötü yanı, neyi düşünürsek o başımıza gelir .Bilimsel olarakta açıklamak gerekirse “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlar kişiye oldukça olumsuzluklar Katar. Evrene olumlu mesajlar gönderin lafı bile buna ciddi bir örnek olabilir.. başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, beyin onu size çeker, korktuğunuzu başınıza getirir. beyin odaklanılan hedef için çalışır, hedef olumsuz olsa bile onu gerçekleştirmeye çalışır.

Yani ‘korktuğum başıma geldi’ ifadesi aslında beynimizin ‘ters çaba kuralı’ndan öte bir durum değildir ve çırpındıkça daha dibe çekildiğimiz bir bataklık gibidir ki, kendi irademizle bataklığa saplanmanın âlemi yok !

Örneğin korkmamaktan korkmaya çalışırsanız tabii ki bünyeniz doğal olarak korkma tepkisi verecektir. böyle olunca da “bak korkmamayı o kadar istedin ama yine de korktun” değil mi? İşte kural bu.

Aslında düz bir biçimde sadece olumlu düşünce ile de olumluyu hayatımıza çekebiliriz.

Başınıza gelmesinden korktuğunuz en kötü şeye değil, başınıza gelmesini istediğiniz en iyi şeye odaklanın. Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız.

Rızık bereket işlerin açılması ve müşteri celbi için, Güzelleşme vefki, güzellik duası, Korkuların bitmesi ve korkulardan emin olmak için dua, Harflerin mucize sırları, Besmele harflerinin sırları, Kur'an'daki harflerin mucize sırları, Allah'ın ismindeki harflerin sırları, Esmaül Hüsna sırları, Uykusu kaçanlar için okunacak dua, Gece korkanlar için dua vefki, Kötü huyları güzelleştirmek için dua vefki, Sure-i davet vefki, İhlas suresinin daveti, Ayetel Kürsi suresinin daveti, Fatiha suresinin daveti, Felak suresinin daveti, Nas suresinin daveti, Kur'an'daki tüm surelerin daveti, Bir kişiyi uzaklaştırmak için dua, Tüm mahlukatı teshir etmek için, Bir işinin olması için dua vefki, Gam ve kederden kurtulmak için dua vefki, Karı koca arasını düzeltmek için vefk, Mezarlık içine gömülen büyünün etkisini bozmak için, Kuyu için atılan büyünün etkisini bozmak için, Kötü huylardan arınmak için vefk, Birbirine kavuşmak için vefk, Kısmet açmak rızık ve baht açmak için vefk, Müşteri celbetme vefki, Evlilik için vefk, Herhangi bir şeyde bereket için vefk, Cüzdanından paranın eksilmemesi için tılsım, Mal ve mülke sahip olmak ummadığın yerden rızık bereket için vefk, Dilek istek ve hacet leriniz için çalışmalar, Rızkın devamlılığı için tılsım, İşlerin açıklığı için tılsım, Belaların defi için vefk, Sihrin ve büyülerin bozulması için vefk tılsımı, İptal-i sihir, Kötülüklerin defi için tılsım, Zafer kazanmak için tılsım, Akrep yılan ve hırsızı men etmek için tılsım, Belalardan emin olmak için, Şerdan Uzak olmak için tılsım vefki, Ümmü sübyan, Çocuğu olmayan kişiler için tılsım vefki, Fakirlikten kurtulmak için, Büyük maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için tılsım vefki, Düşük yapan kadınlar için dua, Yılanın dahi dilini bağlayan tılsımlı dua vefki, Herhangi birini kendine RAM etmek için tılsımlı vefk, Elifba sırları, Kişiyi kendine bağlamak için tılsım vefk, Sevdiğini kendine aşık etmek için tılsım vefk, Kendini sevdirme tılsım vefki, Haksız yere zindana atılan veya hapse atılan kişinin kurtulması için, Uyanma güçlü olanlar için, Yüz güzelleşmesi için tılsım, Eşler arası muhabbeti sağlamak için, Terk eden kişinin geri dönmesi için tılsım, Birini kendinize aşık etmek için tılsım, İnsanlar tarafından saygı ve itibar görmek için tılsım vefki, Musallatı yok etmek için tılsım, Kurşun dökme, Sihir iptali ve define tılsımları çözmek için, Kötü cinleri kötü perileri def etmek için, Bekarlıktan kurtulmak için tılsım, Hayırlı evlilik için tılsım vefki, Ters giden işlerin düzelmesi için tılsım, Hz Süleyman'ın mührü, Dargınların ve küslerin barışması için tılsım, Zalim yönetici veya iş sahipleri için tılsım, İstediğiniz hedefi 12'den vuran dua tılsımı, 40 yıllık büyü ve sihirden korunmak için,

İLAHİ Şifa Bilinci Uzmanı

Sedat hoca bedensel zihinsel, ruhsal rahatsızlıkları ve şikayetleri çözüme kavuşturan ilahi(ruhsal) şifa uzmanıdır.

ESMALARın melekleri ve Kur’an ayetlerinin enerjisiyle ve Allah’ın kendisine bahsettiği ruhsal şifa gücü ile ilahi şifalandırma yapmaktadır.

Sedat hocamız elli yılı aşkın süredir aynı adresteki (Kadıköy) ruhsal şifa yapmakta, güzel insanların ruhsal ve bedensel şikayetlerine ilahi şifa gücü ile yardımcı olmaktadır.

 

İlahi Şifada en çok dualar yer alır ve duaların Rahmani enerjisi ile bir çok dilek ve hacetiniz yerine gelebilir.

Rızık bereket işlerin açılması ve müşteri celbi için,

Güzelleşme vefki, güzellik duası,

Korkuların bitmesi ve korkulardan emin olmak için dua,

Harflerin mucize sırları,

Besmele harflerinin sırları,

Kur’an’daki harflerin mucize sırları,

Allah’ın ismindeki harflerin sırları, Esmaül Hüsna sırları,

Uykusu kaçanlar için okunacak dua,

Gece korkanlar için dua vefki,

Kötü huyları güzelleştirmek için dua vefki,

Sure-i davet vefki,

İhlas suresinin daveti,

Ayetel Kürsi suresinin daveti,

Fatiha suresinin daveti,

Felak suresinin daveti,

Nas suresinin daveti,

Kur’an’daki tüm surelerin daveti,

Bir kişiyi uzaklaştırmak için dua,

Tüm mahlukatı teshir etmek için,

Bir işinin olması için dua vefki,

Gam ve kederden kurtulmak için dua vefki,

Karı koca arasını düzeltmek için vefk,

Mezarlık içine gömülen büyünün etkisini bozmak için,

Kuyu için atılan büyünün etkisini bozmak için,

Kötü huylardan arınmak için vefk,

Birbirine kavuşmak için vefk,

Kısmet açmak rızık ve baht açmak için vefk,

Müşteri celbetme vefki,

Evlilik için vefk,

Herhangi bir şeyde bereket için vefk,

Cüzdanından paranın eksilmemesi için tılsım,

Mal ve mülke sahip olmak ummadığın yerden rızık bereket için vefk,

Dilek istek ve hacet leriniz için çalışmalar,

Rızkın devamlılığı için tılsım,

İşlerin açıklığı için tılsım,

Belaların defi için vefk,

Sihrin ve büyülerin bozulması için vefk tılsımı,

İptal-i sihir,

Kötülüklerin defi için tılsım,

Zafer kazanmak için tılsım,

Akrep yılan ve hırsızı men etmek için tılsım,

Belalardan emin olmak için,

Şerdan Uzak olmak için tılsım vefki,

Ümmü sübyan,

Çocuğu olmayan kişiler için tılsım vefki,

Fakirlikten kurtulmak için,

Büyük maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için tılsım vefki,

Düşük yapan kadınlar için dua,

Yılanın dahi dilini bağlayan tılsımlı dua vefki,

Herhangi birini kendine RAM etmek için tılsımlı vefk,

Elifba sırları,

Kişiyi kendine bağlamak için tılsım vefk,

Sevdiğini kendine aşık etmek için tılsım vefk,

Kendini sevdirme tılsım vefki,

Haksız yere zindana atılan veya hapse atılan kişinin kurtulması için,

Uyanma güçlü olanlar için,

Yüz güzelleşmesi için tılsım,

Eşler arası muhabbeti sağlamak için,

Terk eden kişinin geri dönmesi için tılsım,

Birini kendinize aşık etmek için tılsım,

İnsanlar tarafından saygı ve itibar görmek için tılsım vefki,

Musallatı yok etmek için tılsım,

Kurşun dökme,

Sihir iptali ve define tılsımları çözmek için,

Kötü cinleri kötü perileri def etmek için,

Bekarlıktan kurtulmak için tılsım,

Hayırlı evlilik için tılsım vefki,

Ters giden işlerin düzelmesi için tılsım,

Hz Süleyman’ın mührü,

Dargınların ve küslerin barışması için tılsım,

Zalim yönetici veya iş sahipleri için tılsım,

İstediğiniz hedefi 12’den vuran dua tılsımı,

40 yıllık büyü ve sihirden korunmak için,


Hasta hayvanlar için okunacak dua,
Allah’ım tüm hastalara şifa ver,
Sıhhat duası,
En etkili şifa namazı,
Şifa ayetleri diyanet,
Şifa duası ve anlamı,
Bebeklere şifa duası,
7 şifa ayetleri,
En güçlü şifa duası,
Hastalık için şifa duaları,
En güçlü şifa duası,
Peygamber efendimizin şifa,
Şifa ayetleri ve şifa duaları,
Peygamber efendimizin şifa duası Arapça,
Başkası için şifa duası,
Hastaya şifa duası,
Ölüm hariç her hastalığa şifa dua,
Şifa için zikir,
Şifa duası,
Şifa duası Türkçe,
Kur’an’da şifa ayetleri,
Hastalığın geçmesi için okunacak dua,
Hangi organa hangi Esma,
En etkili şifa duaları,
Manevi rahatsızlıklar için şifa duaları,
Ruhsal rahatsızlıklar için dua,
Takıntılı düşüncelerden kurtulmak için dua,
Psikolojik rahatsızlıklar için dua Cübbeli,
Ruhu düzelten dualar,
Psikolojik rahatsızlıklar için esmaül Hüsna,
Depresyonu bitiren dua,
Depresyon ve anksiyete için dua,
Beden ve ruh sağlığı için dua,
Ruhsal hastalıklar için ayet,
Güzel düşünce duası,
Beyindeki vesveseden kurtulmak için dua,
Olumsuz düşüncelerden kurtulmak için Esma,
Korku ve takıntı için okunacak dua,
Korkulan bir şeyin olmaması için dua,
Düşünce için dua,
Kafayı toparlamak için dua,
Kalbinizdeki ve sözünden kurtulmak için dua,
Kaygı ve korku için esma-ül Hüsna,
Korku için Esma,
Kaygı bozukluğu için Esma,
Endişe ve kaygı için okunacak dua,
Cesaret için hangi esmaül Hüsna,
Heyecan ve korkuyu yenme duası,
Korku ve heyecan için hazreti Ali duası,
Korku için okunacak dua ve ayetler,
Sıkıntı ve korku için dua,
Nazar ve korku duası,
Geçmeyen iç sıkıntı duası,
Korku ve vesvese için okunacak dua,
Korku gelme duası,
Psikolojiye iyi gelen dualar,
Stres yapmamak için okunacak dua,
Geçmeyen hiç sıkıntısı duası,
Kendine nazar duası,
Gece korkan kişiye okunacak dua,

tılsımlı su içecekler

Sihirli Bitkiler ve Sihirli İksirler

Sihirli Bitkiler ve Sihirli İksirler Nelerdir? Yaşamdaki her maddenin bir enerjisi vardır. Yüzyıllardan bu yana spritüel konularda araştırma yapan kimseler, bu enerjilerin bazı bitkilerde çok daha yoğun biçimde var olduğunu keşfetmişlerdir. Onların bu keşifleri sihirli tılsım içecekleri hazırlamak için kendilerine yardımcı olmuştur.

Hangi Bitkilerle Tılsımlı İçecekler Hazırlanır? 

Bazı efsunlu içecekler hazırlayabilmek için bu etkiyi sağlayacak bitkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan en önemlisi ökse otudur. Ökse otu genellikle eski yüzyıllarda cadılar tarafından kara büyü yapmak için kullanılmıştır. Bu bitkinin karanlık bir enerjisinin olduğuna inananlar, ökse otunu ölümcül büyülerde kullanmıştır. Bu bitkinin yaprakları ve sapı zehirlidir. Bunu kullanarak efsunlu içecekler hazırlayabilmek için bitkinin yalnızca meyveleri kullanılmaktadır. Daha sonra Avrupa’da bu inanış ökse otunun meyvelerinin aşk için sihirli tılsım içecekleri yapmada kullanılabileceği şeklinde değişmiştir. Ayrıca aşk için tomurcuk haldeki kırmızı gül, kişniş tohumu, pelin otu kullanılarak efsunlu içecekler yapılmaktadır.  

Sihirli Bitkiler ve Sihirli İksirler İle Tılsımlı İçeceklerin Özellikleri 

Geçmiş dönemlerde herbalist olarak bilinen cadılar, bazı bitkileri özellikle toplayarak bunlarla sihirli tılsım içecekleri yapmakta ustalaşmıştır. Buna göre mısır püskülü cadıların inanışlarında bazı kötülüklerden korunmanın anahtarı sayılırdı. Mısır püskülünü, deniz tuzu ve sakız ağacı özü gibi diğer maddelerle karıştırıp iksir hazırlayan cadılar, bu iksirin içenleri tüm kötü enerjilerden ve ruhlardan koruduğuna inanırdı. İksir hazırlanırken öd ağacı; sandal ağacı gibi ağaçların kabuklarının tütsü olarak yakılmasının; ve iksirin bu tütsülerin buharına tutulmasının etkileri güçlendirdiğine inanılırdı. 

asa-ve-efsun

Sihirli Değnekler, Asalar Ve Efsunlar

Efsunlu Medyum

Ruhlar ile irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri Dünya’ya yansıtan, psişik bakımdan hassas kimselere efsunlu medyum denir. Ruhlarla herhangi bir ruhsal irtibat kurmadan paranormal olayları ortaya koyabilen ve bazı özel yeteneklere sahip kimselere de efsunlu medyum denilmektedir.

Anlaşılabileceği gibi, medyumun paranormal bir olayın olması için kendi ruhundan başka herhangi bir ölü ruhun var olması şart değildir. Spiritüalist anlayışa göre, efsunlu medyum olmak bir hüner değildir ve kişinin bu yeteneğini yanlış yollarda, çıkar amacı ile kullanmaması gerekir.

Zaten çıkar sağlamak, vakit geçirmek ve geleceği öğrenmeye çalışmak amacıyla irtibat kurulan ruha bu tip soruların sorulması halinde seanstakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bilirler ve böyle şeylere eğilim göstermezler. Medyumluk yalnızca psişik bakımdan duyarlı olmaktan ibaret değildir; sihirli medyum hakkında yeterince, bilgi ve deneyime sahip olmanın yanı sıra, medyumluğun vazifelerini, gerekliliğini, sorumluluklarını yeterince bilen, uygulayan kimseye denir. Üstelik sihirli medyum olabilmek için gerekli niteliklere sahip olmak yeterli değildir; aynı niteliklere ve duyarlılığa medyumu transa sokan yardımcının de sahip olması gerekir. Ruhculara göre efsunlu ya da sihirli medyum olmak falcılığa ya da basit bir işlem yapmaya benzemez.

Efsunlu Medyumların Yaptığı Büyüler

Birçok konuda değişik malzeme ve metodlar kullanarak büyü yapan medyumlar gelen kişilerin dertlerine göre bir yol haritası çizmektedir. Medyumların yaptığı büyüler arasında genel olarak aşk ve bağlama büyüsü, papaz büyüsü, geri getirme büyüsü ya da büyü bozma gibi seçenekler vardır.

Büyü Çeşitleri

Medyumların yaptığı büyü çeşitleri eylemlerinin Allah’ın, iyi ruhların ya da kötü ruhların ve ya fizik dünyasının pek bilinmeyen yasalarına başvurarak gerçekleştirildiği büyülerdir. Büyü 5 esaslı kısma ayrılır bunlar;

  • Ölülerle haberleşme
  • Yer cinleri ile gaibten haber almalar
  • Su perileri ile gaibten haber alma
  • Hava perileri ile gaibden haber almak
  • Ateş perileriyle gaibten haber almalar olarak sıralanabilir. Ayrıca kendi içinde kutsal büyü, ak büyü, kara büyü ve doğal büyü olarak adlandırılır.

Tilsimlar-Runik-Harfler-Muhurler

Tılsımlar, Runik Harfler Ve Mühürler

Toplum içinde çoğu insan doğaüstü güçlerin varlığına inanır, hatta bu güçlerin yalnızca canlılarda değil, eşya, obje ve figürlerde de var olduğuna inanırlar. İnanılan bu manevi güçler, ronik harfler ve tılsım gibi objelerdir.   

Tılsıma İnanılır Mı?   

Kişiler bu objelere güç yüklü olduğunu ve genellikle de dilek ve dualarında tılsım tarzı objeleri üzerlerinde taşıyarak olumlu sonuçlarla karşılaşacaklarını düşünürler. Mitolojik yıllarda insanlar arasından bir dahi seçen diğer insanlar o insanın güç ve sihrine inanarak, ona ait bir eşya yada objeyi tılsım olarak kullanırlardı. Bu objelerin gücü ile başarı sağladıklarında bu objenin etkili tılsımlar yani uğur getiren gücüne inanırlardı.    

Türk İnanışlarında Tılsımın Yeri 

Türk toplumlarında etkili tılsımlar yüzyıllar öncesinde var olmuştur. Hz.Süleyman döneminde varolduğu rivayet olunan etkili tılsımlar bu günlerde dahi adından söz ettirmektedir. Bu tılsımlar doğada bulunan her renge her şekle uyum sağlamaktaydı ve insanlara yarar sağlardı. O dönemlerde insanlar üçüncü gözleriyle doğaüstü güçlerin varlığına inanmakta hatta görmekteydiler.   

Mühürlü Tılsımlarla İnsanlığın Tanışması  

Hz.Süleyman Jupiter, Satürn ve Uranüs gibi gezegenler kullanarak mühür tılsımlar oluşturmuş ve insanlığa bu gücün varlığını yıllar öncesinden kanıtlamıştır. Hz.Süleyman Jupiter mühür tılsımlar için, canlı ruhlarını çağırmak için kullandığına dair veriler bırakmıştır. Hz.Süleyman mühür tılsımlar için hazinelerin yerini bu tılsımlarla bulunabileceği görüşünü savunmuştur. O dönemdeki insanlar bu tılsımı ve buna benzer tılsımları kendileri ve çocukları için kullanmışlardır.