ermeni-buyusu

Ermeni Büyüsü

Ermeni Büyüsü nedir, nasıl uygulanır?

Yaşamın bazı noktalarında daha hızlı ve daha kolay şekilde sonuca ulaşmak; ya da hedefine varmak isteyebiliyor. İşte bu noktada gizli ilim dünyasının güçlü etkileri büyüler ile insanlara yardımcı oluyor. Bu nedenle de çağlar boyunca büyüler ve gizli ilim uygulamaları insanlar tarafından fazlasıyla yoğun şekilde tercih edilmiştir. Ancak gizli ilim gibi; son derece önemli bir alanda çalışma gerçekleştirebilmek ve başarılı sonuçlar ortaya koyabilmek herkesin yapabileceği bir durum değildir.

Diğer alemler ile iletişim kurabilme beceresinin olmasını gerektirmesi başta olmak üzere; çok geniş kapsamlı teferruatı ile her açıdan durum ve konuya hakim olunması çok büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu noktada eski çağlarda Ermeniler tarafından büyü ve gizli ilim uygulamalarına ilişkin; pek çok farklı araştırma gerçekleştirilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda da; çok önemli olumlu sonuçlara ulaşmayı başarmışlardır. Bu tip gelişmeler toplum genelinde son derece yoğun şekilde ilgi gören büyülere ilişkin bazı türlerini kapsayacak şekilde Ermeni büyüsü şeklinde isimlendirilmeye başlanmıştır. Son derece geniş bir büyü yelpazesi sebebi ile; Ermeni büyüsünün yapımına ilişkin olarak; tek bir yanıt verilebilmesi geniş kapsama sahip olmasıyla; farklı türleri içerisinde barındırdığından pek de mümkün olmaz.

Günümüzde Ermeni büyüsü ile ilgili olarak en önemli bilgilerden birisi olarak ise ağırlıklı olarak bağlama büyülerine dahil olan büyülerden oluşması belirtiliyor. Yani Ermeni büyülerinin temelinde ikili insan ilişkilerinin pek çok farklı yönden kurulumu; bozumu gibi konulara yönelik olarak etkiler oluşturmaktadır. Bu gibi etki alanları dolayısı ile de insanların ister istemez; yaşamlarının belirli dönemlerinde Ermeni büyülerinin bu güçlü etkilerinden destek alma ihtiyacına sahip olmalarına neden olabiliyor.

Ermeni Büyüsü Nasıl Yapılır? 

Büyü, her açıdan değerlendirilmesi, tahlil edilmesi ve sonrasında yaptırılması gereken çok hassas bir konudur. Her ne tipte olursa olsun büyünün dini açıdan mevcut olan pozisyonu dolayısı ile; yaptırmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bu gibi hususları göz önünde bulundurması; ve onar göre hareket etmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Yani Ermeni büyüsü yaptırmak isteyen ancak nasıl yapılacağı konusunda bilgisi bulunmayan kişilerin öncelikli olarak bu hususları dikkate alarak, hareket etmeye özen göstermesi gelecek süreçte pişmanlık duygusunun ağır yükü altında kalmaması açısından çok büyük bir önem taşır.

Her ne şartta ve her ne türde olursa olsun bir bağlama nitelikli Ermeni büyüsü yapımı için mutlaka doğuştan gelen bir diğer alemlerle iletişim kabiliyetinin bulunması dışında çağlar boyunca süregelen araştırmalara ilişkin olarak uzmanlık düzeyinde eğitim ve bilgi sahibi olunması da iyi ve başarılı bir bağlama büyüsü uygulanabilmesi yönünden çok büyük bir önem taşımaktadır. Uzman bir medyum tarafından Ermeni büyüsünün yapımı ile ilgili olarak; her açıdan bilgi sahibi olunması büyük bir önem taşımaktadır.

Çünkü bu büyünün yapımı noktasında; kişinin istek ve arzularının çok büyük farklılıklara neden olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Yani bazı kişiler aradığı aşka ulaşabilmek için, bazı kişiler ise ulaştığı aşkını elde tutabilmek amacı ile Ermeni büyüsü yaptırmayı isteyebiliyor. Bu gibi farklı hedefler doğrultusunda; yapımı sırasında da farklı yöntemlerin ve farklı malzemelerin kullanılmasının gerekliliği bulunmaktadır.

Ermeni Büyüsü Etkileri 

Gizli ilim dünyasının en güçlü ve en etkili büyüleri arasında bulunan Ermeni büyüsü her medyum tarafından yapılabilecek bir büyü türü değildir. Son derece güçlü etkiye sahip olan bu büyünün yapılması; çağlar boyu gelen çalışmalara ilişkin uzmanlık; doğuştan gelen gizli ilim kabiliyetleri ve tabii ki de pratiğe dönüşmüş olan deneyim gerekmektedir. Eski dönemlerde insanlar bu büyü için Ermeni hoca ve medyumları tercih ederlerdi. Bu büyü türünün etki süresi olarak ise 1 hafta gibi bir periyot belirtilmektedir. Kişi iradesi üzerinde doğrudan etkiler oluşturması çerçevesinde dini yönden etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü dini açıdan büyülerin her türü doğrudan yasak ve günahtır. Bu sebeple Ermeni büyüsünün yapılması noktasında bu gibi hususları göz önünde bulundurmak; iştirak edilecek günaha ilişkin olarak tüm sorumlulukların bilincinde olmasını sağlayacaktır. Böylelikle gelecek süreçte yaşanabilecek pişmanlık gibi olgularda daha etkili bir şekilde mücadele edebilme; ve güçlü bir şekilde kendisini mukayese edebilme potansiyeline sahip olabilecektir.