Kıtmir Duası faydaları, Kıtmir duası ne için okunur, Kıtmir duası anlamı, Kıtmir Duası okuyanların yorumları, Kıtmir duası taşımak, Kıtmir duası kaç kere okunmalı, 7 uyurlar duası, Kıtmir duası büyüsü, Kıtmir duası tılsımı, Kıtmir duası nazar için, Kıtmir duası arzu edilene kavuşmak için, Kıtmir duası istediğin şeye kavuşmak için, Kıtmir duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası rızık bereket için, 7 uyurlar duası bağlama tılsımı, Kıtmir duası kolyesi, Kıtmir duası vefki,

7 Uyurlar Kıtmir Tılsımı ile Aşk,Bağlılık,Nazar, Korunma

Kıtmir Duası
Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.
Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.
Es’elüke ya rabbel arşıl azim.En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş.
Kıtmir Duasının Meali
Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)
7 Uyurlar Kıtmir Duası ve Faziletleri
Kıtmir duasının Sırlı mucizeleri oldukça dikkat çeker. Özellikle bizler onu nazar duası olarak biliriz fakat bir nazar duasına çok daha fazla faydası vardır. Kişinin başına gelebilecek kötülüklerden veya büyük felaketlerden, içinde bulunduğu fenalıklardan veya istemediği bir durumdan kurtulup kurtuluşa ermek için tavsiye edilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kehf suresinin bir bölümünden oluşur 7 Uyurlar Kıtmir duası. Sıkıntılı zamanların giderilmesi, istenilen hedefe ulaşılması doğrultusunda duaların kabul olması ve arzu edilen amaca yönelik işlerin gerçekleşmesi için özellikle cuma günleri okunduğu bilinmektedir.
Eskilerden itibaren oldukça yaygın olan Kıtmir duası tılsımlarının günümüzde kolyeleri ve duanın yazıldığı tılsımlı vefkleri bulunur. Bu kolyeleri takanlar nazarlardan korunur ve kötülüklerden uzak durur. Ben her şekilde Kıtmir duasının vefkini evine veya iş yerine asan kişiler mekanlarını yangınlardan oluşabilecek fenalıklardan ve kötülüklerden korur işinde gücünde ticaretinde Bereket artar.
Sürekli 7 Uyurlar Kıtmir duası konusunda oldukça olumlu faziletleri sıraladık. Fakat kısaca Kıtmir ve Ashab-ı kehften de bahsedelim.
Hz İsa’nın dinine mensup olan ve dinlerini korumak amacıyla her şeyi geride bırakıp hicret ederek mağarada uyuyan 7 kişiden birinin köpeğinin adıdır Kıtmir. Yüce kitabımız olan kur’an-ı Kerim’de Kıtmir adındaki köpeğin ashab-ı Kehf içerisinde olduğundan yüce Allah ona değer vermiş ve cennete girenlerden olduğunu müjdelemiştir. Mağara Mersin Tarsus, Kahramanmaraş Afşin veya İzmir Selçuk bölgelerinden birinde olduğu rivayet edilir. Bu mağarada 309 yıl kadar uyuduğu söylenilen 7 kişinin isminden dolayı 7 UYURLAR MAĞARASI olarak bilinir.
Şimdi maddeler halinde Kıtmir duasının fazileti ve sırlarına gelecek olursak;
7 Uyurlar ve Kıtmir Duası Sırları
İstenilmeyen herhangi bir olaydan veya durumdan kurtulmak için,
Zengin ile ulaşmak için,
Yangından kaçarak kurtulmak için,
Sürekli ağlayan çocukları susturmak veya sakinleştirmek için,
Ticaret veya tarım gibi alanlarda rızık bereketin çok olması için,
Kötü ölümlerin önüne geçip hayırlı ölümleri sağlamak için,
Nazar, kem göz veya gelecek kötülüklerden kurtulmak için,
Bu dua tılsımıni ev veya iş yerine asanların mekanlarına rızık bereketlerini çoğaltmak için,
Eşler arasında tam bir bağlılık ve istenilmeyen durumun ortadan kalkması için,
Dualarınızın kabul olması için,
Arzu ettiğiniz işlerin gerçekleşmesi için,
.
.