İftiraya uğrayan kişi için dua, Esmaül Hüsna iftira için, Suçsuz yere iftiraya uğramak için dua, Aklanmak için dua, İftiraya uğrayan kişi ne yapmalı diyanet, İftiraya uğrayan kişi ne yapmalı, İftiradan kurtulmak için dua, Haklı olmak için Esma, İftiradan kurtulmak için zikir, Bedava iftiradan korunmak için dua, Zırh gibi koruyan dua, Rahatsız eden insanlardan ve beladan kurtulma duası, Dert ve beladan kurtulmak için okunacak dua, Tehlikeli insanlardan korunma duası, Korkuların başa gelmemesi için dua, Sizinle uğraşan birinden kurtulmak için dua,. Kalkan gibi koruyan dua, İnsanların kötülüklerinden kurtulmak için dua, Evi kötülüklerden koruyan dua, Aileyi koruyan dua, Sizinle uğraşan birinden kurtulmak için dua, Evladını korumak için dua, İnsanların şerrinden korunmak için esmaül Hüsna, Fitnelerden kurtulmak için esmaül Hüsna, Düşman şehrinden korunmak için dua, Beladan şerden korunma duası, Tehlikeli insanlardan korunma duası, Belayı def eden esmaül Hüsna, Rahatsız eden insanlardan ve beladan kurtulma duası, Bela ve musibetlerin defi için dua, Beladan kurtulmak için zikir, Zırh gibi koruyan dua, Bela ve musibetlere karşı peygamber tavsiyeli 4 dua, Aileyi kazadan beladan koruyan dua, Kalkar gibi koruyan dua, Dert ve beladan kurtulmak için dua, Korkulanın başa gelmemesi için dua, Aileyi kazadan beladan koruyan dua, En çaresiz anda okunacak dua, Musibet ve beladan kurtulmak için dua, Belaların defi için dua,

Belaları ve Şerleri Def Etme Duası

İçinden çıkamadığımız kadar şer ve bela yağmur gibi akmaya başladığında okunan iyi bir sıkıntıları def etme duasıdır.

19. Asrın en büyük alim ve ariflerinden Ahmet ziyaeddin gümüşhanevi hazretlerinin büyük eseridinde yer aldığı Bu dua oldukça tesirli bir

Abdesti olarak günde birkaç kere okuyun

 

“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”

 

Belayı def eden esmaül Hüsna,
Rahatsız eden insanlardan ve beladan kurtulma duası,
Bela ve musibetlerin defi için dua,
Beladan kurtulmak için zikir,
Zırh gibi koruyan dua,
Bela ve musibetlere karşı peygamber tavsiyeli 4 dua,
Aileyi kazadan beladan koruyan dua,
Kalkar gibi koruyan dua,
Dert ve beladan kurtulmak için dua,
Korkulanın başa gelmemesi için dua,
Aileyi kazadan beladan koruyan dua,
En çaresiz anda okunacak dua,
Musibet ve beladan kurtulmak için dua,
Belaların defi için dua,