Batıl inanç ayna kırmak, batıl inanç merdiven altından geçmek, batıl inanç köprü altından geçmek, uğursuz getiren şeyler, kara kedi görmek batıl inancı, mezarlıktan ağaç kesmek batıl inancı, bedensiz varlıklar ve cin, çarpılmak ve şeytanın gelmesi, uğursuzluk getireceğine inanılan şeyler nelerdir,

Anadoluda Yaygın Olan Batıl İnançlar Nelerdir ?

ANADOLUDA EN YAYGIN OLAN BATIL İNANÇLAR NELERDİR ?

Tüm dünya da ve aynı zamanda ülkemizde uğursuzluk getirdiğine inanılan ve dikkat etmemiz
gereken şeyler olduğuna inanılan birçok batıl inanç bulunmaktadır. İnsanlara ne kadar bunlar batıl inanç
aslında böyle bir şey yoktur dense dahi insanlar bir kere inanmışlardır ve o şeyin uğursuzluk getirdiğine
olan inançlarını değiştirmek zor hale gelmiştir. İnsanlar korkularından dolayı inanmayı tercih etmiş te
olabilirler. Dinimizde batıl inançlara yer yoktur ama buna rağmen çok fazla batıl inançlar vardır.
Uğursuzluk getireceğine inanılan şeyleri yaptıklarında ya da çarpılacaklarına inanırlar ve şeytanın
yanlarına geleceklerine inanmışlardır.
Batıl inançlar ülkemizde çok fazladır. Mezarlıktan ağaç kesilirse kesen kişi çarpılır. Nedeni ise
mezarlıktaki ağaçlarda enerjiden oluşan ve bedensiz varlıklar dediğimiz cin olduğuna inanılır ve ağaç
kesildiğinde cinlerin kesen kişiyi çarptığına inanılır. Bir diğer inanış ise, türbe den bir nesne alıp götüren
kişi yine çarpılır. Mezarlığı parmaklarıyla işaret edenin parmaklarının kuruyacağına inanılır. Ayakkabının
ters dönmesi kişinin hastalanacağına ve ya öleceğine işarettir. Yarım çay içen kadın dul kalır. Ölünün
elbiseleri ölü yıkayan kişilere verilir. Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, kişiye uğursuzluk
getirir. Eller yıkanırken sağ elden başlamak gerekir, sol elden başlar isek uğursuzluk gelir. Sağ el kaşınırsa
para gelir sol el kaşınır ise para çıkar, çoraplar kıbleye doğru giyilmez yine uğursuzluk getirdiği düşünülür.
Yine en yaygın olan batıl inanç ayna kırmak, merdiven altından geçmek ve kara kedinin görüldüğünde
saçın çekilmesi yine uğursuzluk getiren şeyler arasında yer aldığı bilinir.
Batıl inançlar bilim ile tamamen ters düşer. Akla ve mantığa aykırı şeylerdir. Dinimizde de yine
bir yeri yoktur .buna rağmen insanlar bunlara inanmaktan hiç vazgeçmemişlerdir. İnsanları inanmaya
iten en önemli faktör ise korkulardır. Tarihten bu yana bu inanışlar hep varlığını sürdürmüştür. İnsanlar
bu inanışların batıl olduğunu bildikleri ve duydukları halde inanmaktan bir türlü vaz geçmemişlerdir.
Ülkemizde de yine aynı durum geçerlidir. Dinimizde böyle şeylere yer olmadığı halde insanlar batıl olan
bu inanışlara inanmaktan asla vazgeçemediler. Dinimizde batıl inançlara yer yoktur.